Βιομηχανία Κατεψυγμένων Αλιευμάτων ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ SUPER FISH

2013-04-20 00:00

www.superfish.gr/

 

Στέλεχος στο τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

  • Τηλεφωνικό Κέντρο
  • Πωλήσεις
  • Ελεγχος πωλητών
  • Επιθεωρήσεις
  • Συμμετοχή σε Εκθέσεις και Προωθήσεις

—————

Πίσω